Entry form

[download id=”2135″]Entry form SIC 2023

พร้อมหรือยัง กับการเตรียมตัวให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุข กับงาน InterCare Asia 2021

งานแสดงสินค้านวัตกรรมสำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุและวัยเกษียณ พร้อมกับโซนพิเศษเพื่อผู้ประกอบการและวัยเก๋าโดยเฉพาะ อาทิ