+662-564-6900 Ext. 72039-40
secretariat.icreate2021@nstda.or.th

News & Activities

พร้อมหรือยัง กับการเตรียมตัวให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุข กับงาน InterCare Asia 2021

งานแสดงสินค้านวัตกรรมสำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุและวัยเกษียณ พร้อมกับโซนพิเศษเพื่อผู้ประกอบการและวัยเก๋าโดยเฉพาะ อาทิ

Read More